Voorwaarden

Tom Eskes heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten.


De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids- verzekering wordt uitbetaald.


Het verzekerd bedrag bedraagt € 1.000.000,--.